Vi er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser. Ofte er vårt arbeid i enkeltsaker kontaktskapende mellom pasient og helse- og omsorgstjenesten og saker kan løses utenom de formelle klageordningene.

Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven kap 8.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet.

Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg på flere områder:

  • Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester
  • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
  • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
  • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage
  • Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din
  • Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det
  • Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
  • Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

All hjelp fra oss er gratis - Vi har taushetsplikt.

Du kan være anonym når du tar kontakt med oss.

Vår kontaktinformasjon:

Pasient- og brukerombudet i Troms
Postboks 6603
9296 Tromsø

Besøksadresse: Strandvegen 13 (Fylkeshuset)
e-post: troms@pasientogbrukerombudet.no
Vår nettside: www.pasientogbrukerombudet.no

Vi står til disposisjon ved eventuelt behov for ytterligere informasjon.