Formannskapet ble informert om situasjonen 11.oktober.

Bemanningen har vært og er redusert i så stor grad at vi ser det nødvendig å tilby foresatte å bytte barnehage i den grad vi har ledige plasser. Dette for å redusere bemanningsbehovet i Karlstad barnehage. Vi har derfor sendt ut en forespørsel til foresatte for å kartlegge hvem dette kan være aktuelt for. Basert på denne kartleggingen vil vi følge opp individuelt de som har mulighet til å bytte barnehage. Eventuelle endringer som gjennomføres vil kommuniseres direkte til foresatte i barnehagen.

 

Håvard Johnsen, kommunalsjef