Til tross for felles navn, har kommunen registrert to ulike organisasjonsnummer, et for Øverbygd legetjeneste og et for Andslimoen legetjeneste opp mot HELFO. Dette gjorde kommunen for å synligjøre hvilke leger som jobber på hvilke kontor. Dette har vært nyttig informasjon for innbyggerne når de skulle velge seg ny eller bytte fastlege.

HELFO har nå gjort endringer i sitt regelverk når det gjelder registrering av fastleger i kommunene. Det er ikke lengre tillatt å bruke to forskjellige organisasjonsnummer.

Det betyr i praksis at det vil bli vanskeligere å synliggjøre hvilke leger som jobber på hvilke kontor på Helsenorge.no. Eneste muligheten for å synliggjøre dette er med å skrive som kommentar under navnene på fastlegene i Øverbygd at de jobber som utekontor ved Øverbygd legetjeneste. Kommunen presisere at Øverbygd legetjeneste ikke er blitt et utekontor.

Dette vil kun vises når du går inn på Helsenorge.no for å bytte fastlege.

I praksis har det ingen betydning for pasientene. Alle som i dag har registeret fastlege ved Øverbygd legetjeneste eller Andslimoen legetjeneste vil fortsatt ha fastlege ved samme legekontor som tidligere.

 

De som nå får tildelt nye fastleger ved Øverbygd legetjeneste på grunn av fastlegebytte på kontoret, vil motta et brev fra HELFO med informasjon om den nye fastlegen. Der vil det stå at den nye fastlegen tilhører Målselv legetjeneste med adresse og telefonnummer til Andslimoen legetjeneste. Dette er misvisende og vi beklager dette.

Øverbygd legetjeneste er en del av Målselv legetjeneste på lik linje med Andslimoen legetjeneste. HELFO har valgt å bruke samme adresse på Målselv legetjeneste som Andslimoen legetjeneste.

Men som nevn over, har du fastlege i Øverbygd, vil du fortsatt ha fastlege i Øverbygd selv om HELFO henviser til Målselv legetjeneste med Andslimoen sin adresse.

Håper dette var forståelig og vi beklager forvirringen.

 

Ta kontakt med oss om noe er uklart.