Årsak til brannen var at automasjonen, som er styring av strøm, har svikta i hele bygget. Den manglende strømstyringen har medført varmgang i det elektriske anlegget. Varmgangen medførte røykutvikling og brannalarmen ble utløst.

Elektriker har gått igjennom fordelingsskapet til hallen. Han konstaterte brannskader på kabler og at kablene er sprø pga alder. Levetida til det elektriske anlegget er ute. Automasjon og fordelingsskap lar seg ikke reparere, det må skiftes ut i nytt.

Inspeksjonsgruppas vurdering er at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig med nødoppvarming ved hjelp av portable varmekilder, da det vil overbelaste resterende kurser i elanlegget.

Situasjonen er dermed at det er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å gjenåpne hallen for tiden.

Kommunen er i midlertidig opptatt av å sikre gode alternativer for de som bruker hallen. I den forbindelsen vil det tas en administrativ gjennomgang av de mulighetene som foreligger allerede mandag den 13 desember. Det planlegges deretter et ekstraordinært møte i formannskapet for behandling av blant annet denne saken.

 

Frode Skuggedal
kommunedirektør