Tirsdag 28.februar gjennomfører brigader Aril Brandvik det første av i alt tre informasjonsmøter om landmaktutredningen. Møtet holdes i Terningen Arena og er åpent for publikum.

Senere i uken reiser Brandvik videre og gjennomfører samme seanse på Bardufoss torsdag 2.mars. Det vil også bli holdt et møte i Oslo i begynnelsen av april.

​Første m​​øte - Elverum

 • ​​Dato: 28. febr​uar
 • Tidspunkt: kl. 1800 - 1930
 • Sted: Terningen Arena​, Elverum

Pane​ldeltagere:​​​

 • ​​Brigader Aril Brandvik
  Informasjon om landmaktutredningen
 • Professor Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole
  Forsvars- og sikkerhetspolitiske perspektiver
 • Oberstløytnant Terje Bruøygard, sjef Telemark bataljon
  Perspektiver på landmakten sett fra sitt ståsted
 • Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, sjef HV-05
  Perspektiver på landmakten sett fra sitt ståsted ​

​Andre møte - Bardufoss

 • Dato: 2. mars
 • Tidspunkt: kl. 1530-1700
 • Sted: Istindsportalen, Bardufoss

Paneld​​​eltagere:

 • Brigader Aril Brandvik
  Informasjon om landmaktutredningen
 • Professor Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole
  Forsvars- og sikkerhetspolitiske perspektiver
 • Oberstløytnant Pål Berglund, sjef Panserbataljonen
  Perspektiver på landmakten sett fra sitt ståsted
 • Major Helge Rikardson, G-5 HV-16
  Perspektiver på landmakten sett fra sitt ståsted

TREDJE MØTE​

Tid og sted annonseres fortløpende​.

Om bidra​gsyterne
 

Brigader Aril Brandvik: Brandvik har bred erfaring fra ulike stillinger ved avdelinger i Hæren og fellesstaber. Han var sjef for styringsavdelingen i Forsvarsstaben da forsvarssjefen ga ham oppdraget om å lede landmaktutredningen. Brandvik har vært sjef for Hærens våpenskole, og han var brigadesjef i Hæren i perioden 2007 til 2009. Tidligere har Brandvik vært seksjonssjef for J3 Land ved operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), bataljonssjef ved Brigade Nord/6. divisjon og bataljonssjef i KFOR. Han har også tjenestegjort som avdelingssjef for Langsiktig utvikling ved Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK), og som fagsjef Manøver ved TRADOK.

Professor Kjell Inge Bjerga, Ph.D. i historie fra Universitetet i Bergen. Bjerga har arbeidet ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) siden 1997. Han har omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, styring og ledelse på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 20 år og var redaktør Forsvarets fellesoperative doktrine 2007. I 2011 utgav han en studie av landforsvaret sammen med generalmajor Gullow Gjeseth. Bjerga er for tiden dekan ved Forsvarets høgskole og ledet i 2016 sekretariatet i regjeringens arbeidsgruppe for ny instruks for Forsvarets bistand til politiet.

Oberstløytnant Terje Bruøygard: Sjef Telemark bataljon. Bruøygard har lang bakgrunn fra Forsvaret og Hæren. Telemark bataljon er en mekanisert avdeling, og den hæravdelingen med høyest beredskap i Norge i dag. Som sjef for en av tre manøverbataljoner i Hæren og med erfaring fra operasjoner i inn og utland, snakker Bruøygard fra sitt perspektiv og en som "har støvlene på".

Oberstløytnant Pål Berglund: Sjef Panserbataljonen. Berglund har lang bakgrunn fra Forsvaret og Hæren. Panserbataljonen er en mekanisert avdeling, og består av vernepliktige og vervede soldater. Som sjef for en av tre manøverbataljoner i Hæren og med erfaring fra operasjoner i inn og utland, snakker Berglund fra sitt perspektiv og en som "har støvlene på".

Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik: Stårvik har operativ og variert erfaring fra Brigade Nord og Hæren. I tillegg til tjeneste i Midt-Østen, på Balkan og i Irak, har han to perioder i Afghanistan, den siste i 2013. Han har tjenestegjort i NATO ved 1. German/Netherland Corps og er tidligere hovedlærer i landoperasjoner ved Forsvarets stabsskole. I 2016 tiltrådte han som sjef HV-05 og snakker fra sitt perspektiv og en som "har støvlene på".

Major Helge Rikardson: Rikardson har høyskoleutdanning innen telematikk og har gått Forsvarets stabsskole. Han har flere års tjeneste i Hæren, på bataljons- og brigadenivå, samt tjeneste ved daværende stab 6. Divisjon og Hærens styrker. I 2005 startet han tjeneste ved HV-16 som sambandssjef og senere planoffiser på distriktsnivå. Rikardson er for tiden midlertidig stabssjef, og snakker fra sitt perspektiv og en som "har støvlene på".