Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen for møtene er:

kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted for møtene:

Møte 1: Torsdag 27.august kl.18.00-21.30 Bardufosstun, Målselv

Møte 2: Mandag 31.august kl.18.00-21.30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad

Møte 3: Tirsdag 1.september kl.18.00-21.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen

Møte 4: Onsdag 2.september kl.18.00-21.30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik

Møte 5: Torsdag 3.september kl.18.00-21.30 Hamn i Senja, Berg

Møte 6: Tirsdag 8.september kl.18.00-21.30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa

Møte 7: Onsdag 9.september kl.18.00-21.30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord

Møte 8: Torsdag 10.september kl.18.00-21.30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Tromsø

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv, samt kulturbyggordningen.

Vi oppfordrer samtidig kommunene, frivillige lag og foreninger innen idrett, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til: johnni9@online.no – senest 3 dager før hvert møte.

Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil 995 77390.

Oppgi møtenummer ved påmelding.

Informasjon om spillemiddelordningen les her:http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Tilskudd/Spillemidler-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet

Vel møtt