Oppdatert program og tidskjema:

Kl.11.00 - 11.10 Velkommen

Kl.11.10 - 11.40 NVE

Kl.11.40 - 12.00 Statens Naturskadefond, status takstene

Kl.12.00 - 12.45 Lunsj blir servert

Kl.12.45 - 13.30 Statens Vegvesen/Troms fylkeskommune

Kl.13.30 - 14.30 Målselv kommune, info om plan bru/veg og næring/landbruk

Kl.14.30 – avslutning – vel hjem !

 

Velkommen til møte i Kirkesdalen !

Vennlig hilsen

Helene Rognli
ordfører