Målselv BUA musikkbinge.jpg

Ungdomsband i Målselv som ønsker (fast) øvingstid, kan nå melde inn sine ønsker til utleieansvarlig.

Ukedager avsatt til øving for ungdomsband er mandag-torsdag. Meld inn ønske til asbjorg.utby@malselv.kommune.no eller  mobil 90207827, eller via Målselv BUA musikkbinge sin egen FB-gruppe.

Musikkbingen er komplett utstyrt med alt man trenger til å gjennomføre bandøvinger. Musikkbingen er et gratis tilbud til ungdom i Målselv.

Den er i ferd med å innredes med forsterkere, PA-anlegg inkl mikrofoner, slagverk, samt bandinstrumenter.

Musikkbingen består av et lydisolert øvingsrom på drøye 20 kvm, og to mindre boder samt gang.

Det er selvfølgelig mulig å benytte eget instrument.

 

Alle brukere må sette seg inn i, og rette seg etter utleiereglementet.