Kurset er åpent for deltakere fra hele Troms, og det er gratis!

Se vedlagt invitasjon for nærmere informasjon.

Velkommen på kurs!

Med vennlig hilsen
Tove Amundsen Fuglem
Dagli leder
Tlf. 77 18 52 56 / 452 92 742

Midt-Troms friluftsråd
v/Bardu kommune
Pb.401
9365 Bardu
Hjemmeside: http://www.midt-troms.no/index.php?cat=72442
FB: https://www.facebook.com/midttromsf