Lenvik bibliotek og Folkebladet har inngått et samarbeid med ambisjon om å skape en uavhengig møteplass for samtale og debatt. I folkebiblioteket og avisa sine samfunnsoppdrag ligger ytringsfrihet, kunnskap og demokrati som sterke kvaliteter. Lenvik bibliotek har i samarbeid med Troms fylkesbibliotek ønske om å etablere seg som Litteraturhus gjennom formidling, foredrag, debatter og samtaler. Folkebladet vil markere sitt samfunnsengasjement ved å bidra til åpne debatter, samtaler og foredrag som angår Midt- Troms.

På denne bakgrunn inviterer Lenvik bibliotek og Folkebladet til debatt der temaet er:

Kommunesammenslåing

Robuste storkommuner med gode og likeverdige tjenester for alle?

Eller:

Takk og farvel til distriktene?

Regjeringen har invitert alle landets kommuner til å vurdere å slå seg sammen med nabokommuner. Målet er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og økonomisk robuste, og et styrket lokaldemokrati.

Norge har i dag 431 kommuner, mens Sverige har 290 og Danmark 90. Det er 50 år siden dagens norske kommunekart ble tegna. Mye har skjedd på 50 år, ikke minst muligheter for elektronisk kommunikasjon, bedre og flere veier og utstrakt interkommunalt samarbeid. Kommune-Norge står overfor store krav knytta til kompetanse, velferd og demografi. Forventingene fra innbyggerne øker og kommunenes evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn testes. Samtidig viser studier at innbyggerne i små kommuner er mer fornøyde med tjenestetilbudet enn innbyggerne i større kommuner.

Vi spør: Er kommunesammenslåing rett medisin for framtidas utfordringer?

I panelet sitter ordførerne i Midt-Troms:

  •  Arne Nysted fra Bardu
  •  Helene Rognli fra Målselv
  •  Randi Lillegård fra Dyrøy
  •  Paul Dahlø fra Sørreisa
  •  Geir-Inge Sivertsen fra Lenvik
  •  Guttorm Nergård fra Berg
  •  Odd Arne Andreassen fra Tranøy
  •  Fred Flakstad fra Torsken.

Debattleder: Sjefredaktør Steinulf Henriksen.

Vel møtt til debatt!

Med vennlig hilsen,

Kristin Strand Iden, Biblioteksjef, Lenvik bibliotek

Steinulf Henriksen, Sjefredaktør,  Folkebladet