Invitasjon til digitale informasjonsmøte om spillemidler til kulturarenaer

Se hele invitasjonen her

Frist for påmelding for digitale møter er samme dag som møtet kl 12 og gjøres til:
ida.maria.ruiken@tffk.no. Lenken til møtet vil ble sendt ut samme dag som møtet, etter kl 12.


Skulle det være noe dere lurer på, kontakt: Ida Maria Ruiken 78 96 30 65 på og
Johnni Håndstad på +47 995 73390