Vi lever midt i en pandemi, mye er annerledes og uforutsigbart, og behovet for hyggelige opplevelser er kanskje ekstra stort.

Fjoråret viste oss at det er fullt mulig å arrangere Ferie for alle på en trygg og forsvarlig måte under en pandemi.

Troms Røde Kors inviterer også i 2021 til Ferie for alle. På grunn av den pågående koronapandemien må vi dessverre ta forbehold angående kapasitet ved oppholdene, samt om avholdelse.

Våre opphold avholdes i tråd med alle retningslinjer for smittevern, både nasjonale og lokale, og dersom smittesituasjonen tilsier det vil vi avlyse.

Vedlagt følger invitasjon til Ferie for alle - 2021.

Vennligst benytt dette elektroniske påmeldingsskjemaet.

 

Også i 2021 gjelder Coop-avtalen, det vil si at alle barn som er søkere sammen med sine familier, får Coop-sekk med innhold under oppholdet. I tillegg vil de få dekning av treningsavgift eller medlemskap i en eller annen fritidsaktivitet.

Erfaringsmessig er det mange familier som trenger hjelp med Coop-avtalen og vi ber påmeldere følge opp dette.

 

Vi håper at mange familier ønsker familieopphold sammen med oss og våre frivillige!

Vær snill å ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 

NB! Søknadsfrist 20.april – søknader som kommer inn etter dette kan ikke behandles.

 

Vennlig hilsen

Troms Røde Kors

www.rodekors.no/troms