Ansvar for barna på familieopphold

Foreldre/foresatte har ansvaret for egne barn under familieoppholdene.
Spesielt gjelder dette barnas sikkerhet og helse, men det er også viktig at foreldrene/foresatte påser at utstyr som er lånt, ryddes på plass og at barna legger seg til passende tid slik at de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter.

Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene – ikke som fagpersoner, men som medmennesker.
Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement.
Dersom kritisk sykdom oppstår under oppholdet, trenger vi et kontaktpunkt hvor vi kan varsle påmelder.

Transport

Vi har ikke egen transport for våre opphold, transport til feriestedet må ordnes av den enkelte eller den som forestår påmeldingen.
Vi kan være med å dekke transport til Haraldvollen etter nærmere avtale.

Frivillige

Alle frivillige fra Røde Kors har levert forenklet politiattest, fått opplæring og har taushetsplikt.

Reiseforsikring

Røde Kors har tegnet ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til
feriestedet, inklusive oppholdet for alle deltakere. Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot f.eks. tyveri, så må egen reiseforsikring ordnes.

Distribusjon av invitasjoner

Vi vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med familier i målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om hjelp til å formidle denne invitasjonen til barnefamilier med behov.
Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden, med begrunnelse og underskrift, for at søknaden skal bli vurdert.
Hvis det søkes om plass for flere familier må søknadene prioriteres.

Coop-samarbeid gir barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter

Se egen informasjon i elektronisk søknadsskjema.

Finansiering

Røde Kors finansierer Ferie for alle oppholdene og dekker alle måltider, samt overnatting.

Søknadsskjema

https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/ må fylles ut med alle opplysninger og sendes elektronisk til Troms Røde Kors innen søknadsfristen. Det er svært viktig at opplysninger som har betydning for et vellykket opphold gis i skjemaet f.eks: sykdom/funksjonsnedsettelse/allergi/kosthold.

Har dere spørsmål kan dere kontakte oss på tlf: 913 07 172

Søknadsfrist er endelig.

Vi ønsker alle velkommen til FFA-opphold!

Beste Ferie-for-alle-hilsen fra
Troms Røde Kors
Solveig Saue
Prosjektleder Ferie for alle