Agenda blir:

  • Hva er et ok antall kommunestyremøter?
  • Hva ønsker vi av temamøter, og evt hvor mange?
  • Hvordan er erfaringene med måten budsjettprosess nå foregår i kommunestyret?
  • Hvor bør lista legges i forhold til å innfri søknader om permisjon/varig fritak?
  • Hvordan oppleves debattklimaet? Er det behov for å presiseringer i reglement for kommunestyret i forhold til hva vi betrakter som et sunt og godt debattklima?

Det kan bli tilføyelser dersom partiene melder inn andre temaer.

Møtet er åpent for allmennheten.