Hvor vi vil orientere om følgende:  

  • Støtteordninger for næring v. næringssjef Kjell Furu
  • Beredskapsavløsning og klima-/miljøfagdag  v. rådgiver Ketil Lyster
  • "Nytt fra skogen" v. skogbruksleder Frode Herje Løwø   

Og det vil selvsagt bli masse sosialt samvær 😊  

Ordfører og PNU leder vil delta, hvis mulig.  

Det blir servering!