Målselv kommune er i ferd med å lage kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I den forbindelse er det viktig å få inn ønsker fra alle om hva de vil drive med av idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

For funksjonshemmede og kronisk syke er det viktig å holde seg i form og bevegelse for å opprettholde eller bedre kroppsfunksjoner. I tillegg gir aktivitet en flott mulighet til å møte andre og bli mer aktiv. Ønsker om dette har vi nå mulighet for å få med i den nye planen, så møt opp med dine ønsker.

Innleder til møtet er Monica Stenbakken som har bred erfaring rundt temaet, og som arbeider med planen på vegne av Målselv kommune.

 

Med hilsen
FFO Målselv
Alf J. Øverli  
Nestleder/sekretær

Nestleder/Sekretær