Tid: Fredag 23. oktober kl 0815
Sted: Næringshagen, Rustahøgda, 1. etasje - klasserom
Påmelding: Krav om skriftlig påmelding innen torsdag 22. oktober kl 1200 til kjell.furu@malselv.kommune.no
Max antall: 20 personer. Påmelding noteres fortløpende til max antall er nådd.


Tema: Hva er status for «Covid-19 ordninger», og hvordan
oppleves hverdagen for handelsbedrifter i Målselv?


Program:
- 0815 Enkel servering/kaffe
- 0820 Kort om «corona-tiltak» fra skatteetaten v/Randi Løvheim:
- 0825 Aktuelle støtteordninger/ «Corona tiltak» for næringslivet v/Næringshagen
- 0840 «Åpent møte»:
    o Korte innlegg v/ næringsaktører
    o Drøftinger

Minner om generelle smittevernregler.


Vennlig hilsen
Kjell Furu
Næringssjef
Næringsforeningen
Mulighet i Målselv