Påmelding gjennom Rom for Kultur, Troms fylkeskommune: http://romforkultur.tromsfylke.no/styrearbeid-og-rekruttering-av-frivillige-er-satt-pa-agendaen-kommer-du/

Seminarene holdes hver sin kveld, på fire steder i Troms - meld deg på begge eller bare det ene, alene eller sammen med andre fra laget ditt...

Vær obs! på å melde deg på riktig seminar på riktig sted! Se link lenger ned i eposten.

Seminarene er gratis å delta på, og Rom for Kultur kan dekke dine reisekostnader til/fra nærmeste seminarsted.

Seminarene er utviklet av HATS, og arrangeres i samarbeid med Samdrift og Rom for Kultur.

Målgruppe er alle nye tillitsvalgte i lag og foreninger, eller dere som ønsker dere nye frivillige inn i laget.

Aktuelle steder og datoer

  • 22.-23. september: Midt-Troms / Bardu
  • 29.-30. september: Tromsø-region/ Tromsø
  • 21.-22. oktober: Sør-Troms / Evenskjer
  • 27.-28. oktober: Nord-Troms / Storslett

For mer informasjon og påmelding: http://romforkultur.tromsfylke.no/styrearbeid-og-rekruttering-av-frivillige-er-satt-pa-agendaen-kommer-du/

Du finner selvsagt også alle seminardatoene i Rom for Kultur sin kalender på nett: http://romforkultur.tromsfylke.no/motekalender/