Tema for tegnekonkurransen er:

Innenforskap, utenforskap, vennskap.

Det er flere som opplever ensomhet, både i ungdomsalder og i voksenlivet. Å oppleve utenforskap er en av de viktigste årsakene til at ungdom begynner å tenke på å slutte på videregående skole. I ungdataundersøkelsen oppgir en mindre andel ungdom i Målselv enn andre steder i landet at de har en fortrolig venn. I oppvekststrategien skal det arbeides for å motvirke utenforskap og etablere vennskap.

Alle som ønsker kan sende inn bidrag til tegnekonkurransen. Bidragene kan bestå av tegninger eller malerier. Det er tillatt å tegne med blekkpenn, kulepenn, blyant, kullstifter, fargestifter eller male med vannfarger. Tegninger kan sendes inn fysisk eller scannes og sendes digitalt.

Alle innsendelser blir vurdert av en jury fra Målselv ungdomsråd i samarbeid med kommunalsjef oppvekst og kultur i Målselv kommune. I vurderingen vil det bli lagt vekt på om bidraget treffer på et eller flere av ordene som beskriver tema for tegnekonkurransen og om tegningen vekker følelser hos de som ser tegningen.

Alle bidrag som blir brukt for å illustrere oppvekststrategien vil bli premiert med gavekort.

Ved å delta i konkurransen samtykker innsender til at bildet kan brukes som illustrasjon i Målselv kommunes oppvekststrategi.

Hvert bidrag må påføres navn, adresse, telefonnummer og alder. Bidraget kan gjerne ha en tittel.

Bidragene kan sendes til mail postmottak@malselv.kommune.no eller leveres fysisk i kommunens postkasse. Merk med Tegnekonkurranse.


Alle bidrag må være innkommet innen 20.mai 2023.

Vinnerbidrag blir kontaktet direkte.