Det er gjort avtale med prosjektledere Anders Hesjedal og Bente Nordhagen, og vi  inviterer til Workshop i registrering av kulturminner i databasen www.kulturminnesok.no

Sted: Bardufoss Høgtun videregående skole, skolested Bardufoss

Tid:   Onsdag 25.06.14 kl 1800 – 2100

Målet er å starte registreringsarbeidet denne kvelden. Målselv Historielag vil stille med opplysninger og bilder knyttet til minner i området Bardu grense – Heggelia. Her finnes tufter etter luftvernstilling, fjellanlegg i Sundlia leir, bygning på skolens område fra Todt-leiren, Kongehytta mm.

Vi gleder oss over at Målselv kommune vil starte arbeidet med kulturminneplan og at vi er tatt med som samarbeidspart når  Midt-Troms museum har laget utkast til plan for arbeidet.

I forkant av Workshopen, fra kl 1500 – 1700,  tilbys det vandring i området. Mellom kl 1700 og 1800 er det mulig å spise middag i Heggelia. På kvelden serveres det kaffe og biteti.

Ta gjerne med egen datamaskin. Det vil bli ordnet med gjestenett.

Vi utfordrer de som måtte ha bilder og opplysninger om minnene i det utvalgte området til å bidra.

Påmelding til Oddlaug Lakseide på sms til 91723677

Vel møtt!

Målselv Historielag v/Oddlaug