NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utført jordsmonnkartlegging på fulldyrka og overflatedyrka jord i Målselv kommune. Under fanen aktuelle dokumenter i høyre marg ligger rapporten. Mer informasjon om NIBIO kan fås her: www.nibio.no