Alle har, med sin kompetanse og lange erfaring, bidratt til å levere tjenester blant annet innenfor skole, barnehage, hjemmetjenesten og jordbruk/tekniske tjenester. I løpet av markeringen fikk vi tilbakeblikk fra den enkeltes arbeidsliv og kjennskap til ulik arbeidserfaring den enkelte har med seg gjennom et langt arbeidsliv.   

Målselv kommune takker for innsatsen gjennom mange år til alle 25 års jubilantene.