En filmsnutt med tilbakeblikk på noen aktiviteter vi har hatt  i 2015.