Ordfører kunngjorde kåringen ved starten av dagens kommunestyremøte. Tilstede for å motta tilskuddet som er et spleiselag mellom Midt-Troms Friluftsråd, Sparebanken1 Nord-Norge og Målselv kommune, var Aud Brustad fra Kongsvoldtunets venneforening. Tilskuddet vil bli benyttet til enklere tilretteleggingstiltak innen friluftsliv, og vil utløse enda mer dugnad fra venneforeninga og lokalmiljøet. Kongsvoldtunets venneforening stiller opp år etter år med dugnad, arrrangement, og innsamling av midler. Aud Brustad takket for tilskuddet og forsikret at midlene blir vel anvendt til allmenn nytte.

Rostadvatnområdet  innbyr til mange muligheter i alle årstider med innbydende natur i alle retninger. Her kan nevnes fiskemuligheter sommer og vinter, turløyper sommer og vinter, bademuligheter, sykkelmuligheter, orienteringskart, fjellturer, kulturelle aktiviteter og mere til. Her følger et lite sommerbilde siden vi er i mørketida:

Rostadområdet 2.jpg

 

Her følger hele kunngjøringen fra ordføreren i dag:

Kåring kommunens mest attraktive friluftsområde

Innledning: I forbindelse med Friluftslivets år 2015 har Klima- og Miljødepartementet ved statsråd Tine Sundtoft ordførerne i kommunene blitt oppfordret til å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde. Midt-Troms Friluftsråd ønsker lokalt å stimulere til kåringen i et spleiselag med Sparebanken1 Nord-Norge, ved å støtte egnede tiltak i kommunene i regionen med et tilskudd på kr 10 000,-. (forutsatt at kommunene stiller med tilsvarende beløp). Det ble foreslått å engasjere innbyggerne via ulike medier. Tilskudd er ment å brukes til enklere tilretteleggingstiltak som etablering av bålplass, gapahuk, merking turløype e.l.

Det ble i oktober utlyst på kommunens nettside og Facebook side samt omtalt i lokalavis, for å få forslag på kommunens mest attraktive friluftsområde. Jury etablert med representasjon fra politikerhold, kommuneadministrasjon og friluftsråd. To forslag er innkommet.

Det er ikke gitt noen overordnede retningslinjer i hva som ligger i attraktivitet, utover at kommunene ble oppfordret til å benytte tidligere gjennomført verdikartlegging av friluftsområder som verktøy.

Juryen har i forbindelse med Friluftslivets år, kåret Rostadvatn-området som kommunens mest attraktive friluftsområde i Friluftslivets år 2015. Tilskudd gis til lokal forening Kongsvoldtunets venneforening, og går uavkortet til tilretteleggingstiltak innen friluftsliv lokalt initiert av foreningen – til allmenn benyttelse.

Området innbyr til mange muligheter i alle årstider med innbydende natur i alle retninger. Her kan nevnes fiskemuligheter sommer og vinter, turløyper sommer og vinter, bademuligheter, orienteringskart, fjellturer, kulturelle aktiviteter og mere til.

I denne sammenheng ønsker forøvrig ordfører å fremheve det lokale engasjementet som finnes rundt om i hele kommunen, i hver eneste grend og tettsted, alle årstider. Målselv er rik på muligheter og frivillig engasjement. Frivillige foreninger og ildsjeler gjør en fantastisk innsats for trivsel i nærmiljøet, lokalidentitet og folkehelsa. Dette gjøres f.eks gjennom merking og annen tilrettelegging turløyper, løypekjøring vinterstid, etablering av rasteplass, bålplass, gapahuk, trimpostkasser og annen tilrettelegging.

Målselv kommune er langstrakt fra innland til kystlinje. Friluftsmuligheter finnes til fots, til vanns og til fjells.

For at enda flere kan og vil benytte seg av friluftslivsmulighetene i Målselv, er det dog behov for mer tilrettelegging, bedre tilgjengelighet og mer informasjon om mulighetene som finnes. Målselv kommune vil sette fokus på dette gjennom (konkrete tiltak) oppfølging videre planarbeid i årene fremover.

Som ordfører vil jeg signalisere et ønske om at vi setter fokus på ett nytt friluftslivsområde i kommunen hvert år fremover. Dette for å sette fokus på det sterke lokale engasjementet vi har, samt å drive «intern» markedsføring, så vi alle kan bli klar over den flotte naturen vi er omgitt av.