Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å arrangere en kampanje mot hodelus i uke 10, det vil si uken 2. til 8. mars. Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Brosjyre som kan skrives ut og deles ut til foresatte i barnehage og skole:

http://www.fhi.no/dokumenter/edff4f7212.pdf