Om oss

Vi er et offentlig karrieresenter som gir gratis karriereveiledning knyttet til utdanning og arbeid. Alle over 19 år i Midt-Troms - samt soldater, ansatte og medflyttere i Forsvaret i Troms fylkeskommune kan benytte våre tilbud. Vi har kontorer i Næringshagen på Rustahøgda, Finnsnes, Sjøvegan og Harstad.

Les mer på Karriere Troms

 

Hvorfor karriereveiledning?

Karriereveiledning er tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Overganger knyttet til utdanning og arbeid er noe de fleste må regne med å måtte håndtere mange ganger i løpet av livet. Behovet for karriereveiledning er ofte stort i slike overgangsfaser.

 

Karriereveiledning – noe for deg?

  • Er du usikker på hvilke muligheter du har?
  • Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb?
  • Ønsker du å endre din jobbsituasjon?

 

For bestilling av time: Timebestilling - Karriere Troms