Kartleggingen gjelder lokaler som benyttes til kulturelle formål utenom idrett. Kartleggingen består av å innhente informasjon om lokalene, i tillegg til å samle erfaringer fra de frivillige kulturorganisasjonene som benytter lokalene.

Eks; Grendehus, bygg som brukes til kulturelle arrangementer i tillegg til idrett, private lokaler eller rom i bygg som brukes til små offentlige arr.

Hjelp til kontaktinformasjon:

Det er ønskelig å komme i kontakt med personer som har ansvar for bygg og de frivillige organisasjonene som benytter byggene. Kommunen besitter ikke en fullt oppdatert liste over lokaler, lag og foreninger som kommer inn under kartleggingen. Kartleggingen foregår i et kort tidsrom, så vi ber om at kontaktinformasjonen sendes snarest mulig og senest innen 26. april til  postmottak@malselv.kommune.no  

Om du ønsker å lese nærmere om kartleggingen, kan du følge linken til Kulturalliansen sin hjemmeside: http://www.kulturalliansen.no

Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt med enhetsleder kultur og idrett, Asbjørg Utby, på tlf. 90207827 eller e-post: asbjorg.utby@malselv.kommune.no for nærmere informasjon.