Kurset går over 8 uker med to oppfølgingsdager på nyåret. Kurset foregår i grupper på ca 10-12 personer og to kursledere.

Målgruppen for KIB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder f. eks arbeidstakere som opplever store belastninger, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykemeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne for å unngå stress.

KIB-kurs er et forebyggende tiltak hvor kursdeltagerne lærer metoder for å mestre belastning slik at de for eksempel klarer å være i jobb, ta vare på seg selv og sine nærmeste og å mestre hverdagen sin bedre. Kurset er basert på kognitiv teori.

KIB-kurs  kan være med på å forebygge at mennesker i en sårbar situasjon utvikler psykiske problemer.

Påmelding enten via fastlegen, Frisklivssentralen eller direkte til kurslederne.

Kurset koster 600,- som inkluderer kursbok og kaffe, te, frukt i pausene.

Kursledere: Ann-Evy Karlsen og Solveig Sandeggen

Mobil 41687188/48174716   E-post: ann.evy.karlsen@malselv.kommune.no

Velkommen på kurs !