Med bakgrunn i et høyt antall klager i forbindelse med re-taksering av eiendommer og utskriving ny eiendomsskatt, vil behandlingstiden i sakkyndig nemnd bli lengre enn opprinnelig forutsatt. Behandlingen i sakkyndig nemnd forventes ferdig før årsskiftet 2017/2018. Saker som krever behandling i sakkyndig klagenemnd vil normalt sett ta noe lengre tid.

 

Hver enkelt klagesak skal være godt opplyst, og hensynet til likebehandling skal ivaretas. For å sikre dette, foretar sakkyndig nemnd foreløpige vurderinger og behandler klagene fortløpende, slik at like tilfeller behandles likt. Når alle klager er gjennomgått og vurdert, fattes endelig vedtak som så sendes ut.

 

Eiendomsskattekontoret