Målselv kommune varsler herved oppstart av planleggingsarbeid med sikte på å revidere gjeldende forskrift.

Oppstartsvarselet ligger her.

Frist for innspill settes til 16.05.21. Innspill merkes med saksnummer 2017/3135 og sendes Målselv kommune på e-post postmottak@malselv.kommune.no eller via post til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen.

Kommunens kontaktpersoner er Asle Lifjell som kan kontaktes på epost asle.lifjell@malselv.kommune.no eller tlf. 465 02 146.