Kommunestyret har i sak 102/2013 vedtatt å fjerne bunnfradraget pålydende kr 200.000,- fra eiendomsskattetaksten. Dette vil medføre en årlig økning pålydende kr 1.400,- pr. boenhet.

Dette medfører også at de eiendommene som tidligere har hatt en eiendomsskattetakst under 200.000,- og dermed ikke har betalt tidligere - nå vil måtte betale eiendomsskatt.

Ytterligere informasjon vil komme på baksiden av utsendte giroblanketter for 1.kvartal 2014.