Haldis og Collin Eriksens minnefond

Haldis og Collin Eriksens oppretta i 1991 et minnefond med følgende formål:
 
Midler til utdanning eller stimuleringstiltak for fysisk funksjonshemma.
Fondet skal en gang i året gi støtte til utdanning for fysisk funksjonshemmede bosatt i Målselv kommune. Dersom det noen år ikke skulle være slike under utdanning, kan støtten gis som stimuleringstiltak for funksjonshemmede barn og ungdom generelt i Målselv kommune. Fondet gir altså støtte til utdannings- og stimuleringstiltak både individuelt og til grupper.
 
I denne omgangen er det Ca. 10.000 kr til utdeling.
 
 
Søknadsfrist 31. mai 2024.
 
 
Søknad sendes;
 
eller
 
Haldis og Collin Eriksens minnefond
Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen

Sigrid og Alf Løvbergs fond

Det skal deles ut utdanningsstipend til personer fra Målselv kommune som går på høyere utdanning, og som har behov for økonomisk støtte. Søkere må ha bestått den fullstendige videregående skole.
 
 
Det vil ikke være utbetaling fra dette fondet i 2024.
 
 
Søknad sendes;
 
eller
 
Sigrid og Alf Løvbergs fond
Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen

Stiftelsen Erling Skogstads fond

Fondet skal etter § 2 i vedtektene yte bidrag til psykisk utviklingshemmede i Målselv kommune etter personlig søknad.
 
For 2024 skal det deles ut avkastning av fondets midler.
 
 
Søknadsfrist 15. juni 2024.
 
 
Søknad sendes;
 
eller
 
Stiftelsen Erling Skogstads fond
Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen