Tid: Mandag 6.juni kl 1800
Sted: Kommunehuset


Vel møtt!