Planen ligger til grunn for kommunens behandling av spillemidler og er et kommunalt styringsverktøy når det gjelder satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Vedtatt plan ligger under fanen "Aktuelle dokumenter" i høyre marg.

Planen vil bli fulgt opp av et årlig handlingsprogram for spillemidler, i tillegg til generell saksbehandling på fagfeltet.