Planprogrammet er et verktøy i prosessen som beskriver formålet med planarbeidet, viser behovet for utredninger og tilrettelegger for medvirkning.

Planprogrammet og særutskrift ligger i margen til høyre under aktuelle dokumenter. Papirutgaver kan ettersendes etter ønske.