Målselv kommune har valgt å utarbeide en felles plan for hele helse- og omsorgssektoren. Målsettingen er å styrke det tverrfaglige samarbeidet og se på felles muligheter og utfordringer til beste for innbyggerne.

Planen vil bli fulgt opp i kommunens økonomiplanlegging ved at tiltak legges inn i økonomiplanen for 2018-2021.

Planen og særutskrift fra kommunestyrets behandling ligger i margen til høyre under fanen "Aktuelle dokumenter".