Formannskapets innstilling til kommuneplanens handlingsdel 2019-2022

Dokumentet finnes også til høyre under aktuelle dokumenter

Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 5. desember.

Oversikt over foreslåtte økninger av gebyr og betalingssatser finnes i planen.