Vedtak i saken

Selv om rådmannen nå har foreslått, er det politikerne som har det siste ordet. Ingenting er bestemt før endelig vedtak er fattet. Tidslinjen for dette er slik at formannskapet vedtok sin innstilling 13. november, før kommunestyret fatter endelig vedtak 4. desember.

Last ned

Her kan du laste ned rådmannens forslag og formannskapets innstilling til kommuneplanens handlingsdel for perioden 2020-2023 (budsjett og økonomiplan):

Formannskapets innstilling til kommuneplanens handlingsdel 2020-2023