Denne 0-alternativ analysen kommer i tillegg til utredning av kommunestruktur i Midt-Troms, hvor Målselv inngår i følgende alternativer:

–Alternativ 1: Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik
–Alternativ 2:  Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg  og Lenvik
–Alternativ 5 – Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv
–Alternativ 7 – Bardu, Målselv, Sørreisa og Dyrøy
–Alternativ 8 – Bardu og Målselv

I utredningen av «Målselv som egen kommune» har Kjetil Lie vært prosjektleder, mens Audun Thorstensen, Ole Sverre Lund og Per Kristian Roko Kallager har vært bidragsytere i arbeidet.

Her eller under aktuelle dokumenter til høyre finner du endelig rapport fra Telemarksforskning