Stortingets overordnede mål:

 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

 3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

 4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

Arbeid med kommunereformen

I tråd med kommunstyret i Målselv sitt vedtak 10.02.16, sak 2/2016, er det tre aktuelle strukturalternativer:

 1. Målselv og Bardu

 2. Målselv, Bardu, Sørreisa og Dyrøy

 3. Målselv, Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik

Intensjonsavtalene finner du også under aktuelle dokumenter til høyre.

Fram mot folkeavstemmingen vil det bli lagt til rette for innbyggerdialog, bla. med folkemøter.

Folkemøtene avholdes slik:

 • Torsdag 21.04.16 kl: 18:00 - 20:30 - Bjørkeng oppvekstsenter

 • Mandag 25.04.16 kl. 18:00 - 20:30 - Bardufoss Ungdomsskole

 • Tirsdag 26.04.16 kl. 18:00 20:30 - Olsborg skole

Hva skjer på møtene:

 • Orientering, presentasjon av avtalene v/ ordfører - rådmann

 • Veggavis/dialogkafe

 • Åpen talerstol

Informasjonstiltak for ungdom vil bli tilrettelagt i samarbeid med Barne- og ungdomsrådet.

Innbyggerundersøkelse/Opinionsundersøkelse

Kommunestyret har bestemt at det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse knyttet til kommunereformen. Opinion AS vil gjennomføre undersøkelsen. Et utvalg av innbyggere i Målselv vil bli oppringt og bedt om å svare på noen spørsmål. Dette vil skje i perioden 27. , 28. og 29. april. Svar fra denne undersøkelsen vil gi viktig tilleggsinformasjon til det rådet kommunestyret får fra folkeavstemmingen. Telefonnummeret du vil bli oppringt fra er 73 10 21 00.

Spørsmålet som stilles er følgende:

"Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

 Målselv kommunestyre har utredet 3 alternativer for sammenslåing.

29. og 30. mai blir det folkeavstemming hvor du får anledning å stemme for eller mot kommunesammenslåing.

Men hvis du velge et av tre alternativer i dag, hvilket ville du valgt?

 1. Målselv og Bardu

 2. Målselv, Bardu, Sørreisa og Dyrøy

 3. Målselv, Sørreisa, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik"

Kommunestyret skal i møte 11. mai 2016 ta stilling til ett  av de tre alternative kommunesammenslåingene. "

Folkeavstemming 29. og 30. mai. Kommunestyret har bestemt at det skal holdes rådgivende folkeavstemming for å høre innbyggerne. Her vil det stemmes over om Målselv skal bestå som egen kommune eller gå sammen med det alternativet som blir vedtatt i kommunestyret 11. mai.

Her vil det etterhvert komme mer informasjon om:

 • Hvem som kan stemme?

  • Alle velgere som har stemmerett ved kommunevalget.

  • I tillegg kan alle 16- og 17-åringer stemme, det vil si alle som er fylt 16 år innen utgangen av 2016.

 • Hvor du kan stemme?

  • Stemmelokaler

  • Åpningstider

 • Forhåndsstemmegiving?

  • Stemme ved institusjon

  • Hjemmestemming

  • Brevstemming

 • Stemmeseddel ? 

I kommunestyremøte 8. juni vil endelig kommunestruktur for Målselv bli vedtatt.