Temadagen «MOT mobbing» har fått gode og anerkjente forelesere til dette viktige tema.

Hovedforeleser vil bli: Dr Willy-Tore Mørk, professor i barnepsykologi med tema: Konsekvenser for enkeltindividet og mobbing sett i et samfunnsperspektiv. 
Eivind Bratsberg, konstituert utdanningsdirektør hos fylkesmannen vil forelese om  tema: Fylkesmannens perspektiv på tema mobbing, føringer og krav fremover for skoleeier og skoleleder.

Informasjon om kommunens  MOT arbeidet vil bli en god avrunding på dagens tema.

Temadagen er lagt til Istindportalen (Blackbox) for å ha gode tilhørerforhold da det er håp om at mange finner dette tema som interessant og møter som tilhørere i tillegg til kommunestyrerepresentantene. Det vil gå ut spesiell invitasjon til barnehage og skoleledere, FAU ledere og BUR styre.