Alfhild Granheim Øvergaard inviterer på sykkeltur.

Mandag 20.juli kl 18.00. Oppmøte ved ungdomshuset på Rossvoll.Turen går i flatt/lett kupert terreng – skogsveger med grus. Passer også fint for barn.

Tid: 1-2 timer avhengig av vær og pauser.

Morten Tomter inviterer på sæterslått på Alapmo-sætra lørdag 1.august. Det blir slått av den gamle sætertrøa med ljå og hesjing av graset på trehesjer. Vi sørger for kaffe og rent iskaldt drikkevann fra kilda.  
Dersom det blir striregn må slåtten utsettes.

Vegbeskrivelse:
1. Kjør inn Kirkesdalen, ta av til venstre på Elvevold egga og kjør mot gården Lian. Ca 300 m etter innkjøringa til Lian, ta til høyre. Her er det parkeringsplass.
2. Mest sannsynlig vil vi gjøre det mulig å kjøre fra parkeringsplassen ved Lian opp fjellveien til ny parkeringsplass ved Stormyra.
3. Fra Stormyra er det kjerrevei inn til Alapmosætra. En behagelig spasertur på 20-30 minutter i småkupert terreng.
4. Oppmøte/frammøte på Sætra kl 11.00
5. Aktiviteter vil være å slå gras med ljå, rake sammen graset, sette opp hesjer og hesje graset. Alle aktiviteter gjennomføres med grundig veiledning.
6. Fra Alapmosætra er det mulig å utvide turen ved å følge merket sti til Skjærbekktjønna.

God tur!