Hensikt med ordningen:

  • Støtte virksomheter innenfor reiselivs- , serveringsnæringene og arrangement- og kulturnæringen.
  • Kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smittevemtiltak og nedstengning.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2020 -2021.

Hovedprioriteringer i Målselv kommune vil være:

l) Ovemattings- og serveringsbedrifter, vinterdestinasjoner samt arrangement­ /kulturnæringsforetak

2) Øvrige virksomheter

Søkere må ha registret forretningsadresse i Målselv.

Tildelingskriteriene vil i hovedsak relateres til inntektsbortfall og uunngåelige faste kostnader i perioden 2020 t.o.m. april 2021.

Søker må dokumentere inntektsbortfall og faste kostnader v/ registrert/auto risert regnskapsfører eller revisor.

Opplysninger i søknaden legges til grunn i behandlingen og vil i utgangspunktet være offentlige.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltni ng.no under ramme <<Kommunal kompensasjonsordning»(Målselv) og blir behandlet av Formannskapet.

Den tildelte ramme er fast, og vedtak er endelig og kan ikke påklages for denne ordningen. Ny Søknadsfrist er 20. mai 2021