I den forbindelse iverksettes følgende konstitueringer fra og med 1. september:

  • Siv Hege Severi, enhetsleder for Familieenheten, konstitueres i stillingen som kommunalsjef for helse og omsorg.
     
  • Kristine Lavik-Askim, avdelingsleder for Andslimoen legetjeneste, konstitueres i stillingen som enhetsleder for Familieenheten. 
     
  • Katarina Øvergård Ask, avdelingsleder ved Holt legekontor, vil fungere som avdelingsleder for Holt legekontor og Andslimoen legesenter i perioden de ovenstående konstitueringene gjelder.   

Konstitueringene gjelder til og med 31.12.23.

Se utlysningsteksten for stillingen som kommunalsjef helse og omsorg. Søknadsfristen er 6. august. Del gjerne annonsen.