I møtet ble gitt informasjon om selve forsøksordningen og hvilke prosesser som må gjennomføres etter plan- og bygningsloven. UL Freidig presenterte sine planer og mangeårige arbeid for å knyte skuterløype fra Rostadalen via Tverrelvdalen og Storfjord til Artic-Trail nettverket i Finland og Sverige.

Etter et gruppearbeid der det ble jobbet med å få fram aktuelle traseer og viktige hensynsområder på kommunekartet, ble disse forslagene gjennomgått med påfølgende diskusjon.

Intensjonen med møtet var informere om hva som er krav til en reguleringsplan og inspirere til at interessegrupper kan gå sammen om å få fram slike planer for skuterløyper.