Slik bestiller du time til vaksine

www.helsenorge.no

Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no

www.helsenorge.no

Helsenorge leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. Nettsiden er etablert av helsemyndighetene.

  1. Logg inn med fødsels og personnummer
  2. Velg "Bestill time"
  3. Velg "Gå direkte til timebestilling"
  4. Velg "Lege Målselv Legetjeneste Coronavaksine"
  5. Velg ønsket dato og tidspunkt.  Dager med ledige timer er markert i mørkere grå. 
  6. Trykk Bestill

Har du ikke tilgang på helsenorge kan du ringe vår vaksinetelefon, 778 32501