Kulturenheten er for tiden under omlegging, og enhetsleder Asbjørg Utby jobber sammens med strategisk ledelse i en prosess der man ser på at oppgavene som man har står i samsvar med tildelte ressurser.