Kvinner og menn som har satt sine spor i Målselv 
gjennom deltagelse, fellesskap og handling.
Målselv Historielag markerer årets kulturminnedager med et arrangement
søndag 15. september 2013. Hele arrangementet blir å foregå i og rundt Målselv Kirke. 
målselv Kirke ny m blomster_680x910.jpg
Program for dagen
Vårt program starter klokken 13:00 i menighetssalen. Der vil 
lokalhistoriker Vidkunn Haugli fortelle historien om Elise 
Welhaven, prestedattera som trødde sine barnesko på 
prestegården Storbakken i Målselv.
Hun ble senere en av de mest 
markante kvinneskikkelser i landet i arbeidet for kvinners 
stemmerett. En fascinerende historie.
kirkegårds vandring vidkunn haugli_680x584.jpg
 
Etter foredraget blir det en vandring opp til den gamle 
prestegården Storbakken som ligger på en bakketopp  med utsikt 
over kirka og dalen. Der vil Målselv  hagelag si litt om den grønne 
kulturarven og blant annet koble dette opp mot målselvpresten 
Jonas Landmark som bodde på prestegården. Han var svært 
hageinteressert og drev fram 128 arter. Hagelaget driver i dag 
tradisjonshagen på Fossmotunet for å bevare de gamle artene.
Vidkunn Haugli følger opp med å si litt om  bygningen, prestene og prestekonene i bygda. I det unge 
Målselvsamfunnet stod både Haugianerne og Den Norske Kirke sterkt og noen ganger var det 
samarbeid og noen ganger strid. Men de har alle satt sine spor i bygda.
Så avslutter vi det hele med en kirkegårdsvandring der Vidkunn stopper opp og sier litt ved gravene 
til de mest markante personer og personligheter som ligger gravlagt på denne kirkegården.
 
Samarbeidspartnere
I år har Målselv Historielag  samarbeid med Målselv kommune, Midt-Troms Museum, Målselv 
Husflidslag, Målselv Kirkelige Fellesråd, Målselv bygdekvinnelag, Øverbygd sanitetsforening og 
Målselv hagelag. 
 
Et videre perspektiv
Årets arrangement setter vi inn i en større sammenheng der vi feirer både stemmerettsjubileet, 
kulturminnedagen og en av bygdas mest berømte kvinner, Aase Nordmo Løvberg, som gikk bort i år.
Vi blir derfor en del av en større helhet der følgende kommer til å foregå:
 
  Stemmerettsjubileet avsluttes den 6. september. I den  forbindelse vil Midt-Troms Museum 
ha en utstilling over kvinner som har betydd mye for bygda. Disse kvinnene er ofte oversett i 
den skriftlige dokumentasjon av historien og er som oftest avspist med «gift med» i 
bygdebøker og slikt.
 
 6. september vil det så bli en musikalsk aften i Istindportalen der Vidkunn Haugli vil foredra 
om Elise Welhaven, Mellombygd mannskor og andre vil bidra med passende musikk og man 
vil hylle bygdas store verdensberømte sangerinne Aase Nordmo Løvberg.
 
 Den 15. september feirer vi så kulturminnedagen i kirka. Vidkunn holder foredraget om Elise 
Welhaven, det blir vandring til prestegården og kirkegårdsvandring der bygdas kvinner og 
menn som har satt sine spor står i fokus. I anledning stemmerettsjubileet vil kvinnene 
vektlegges i år.
 
  Så slår historielaget til i oktober med en egen festdag tilegnet Aase Nordmo Løvberg. Denne 
vil foregå rundt hennes hjemplass Nordmo og vil omfatte videointervju med Aase, vandring 
til kirkegård og langs elva, middag og ikke minst en Aase konsert med Mellombygd mannskor 
og Målselv spellemannslag.
 
Den røde tråden gjennom det hele blir på mange måter å få fram kvinner som har vist vei, som har 
vært litt forut for sin tid og som både har blitt verdensberømte (Aase) og de som i det stille har 
sørget for at bygda har fungert.
 
Målselv Historielag – styret
Fra venstre: Bjørnar Fredheim, Odd-Inge Larsen, Oddlaug Lakseide (leder), Elsa Nymo, Torild 
Skogstad, Mariann Nesvold, Karl Hasvold og Tor Kvammen.
www.malselv.historielag.org
Lokalhistoriker Vidkunn Haugli
Her fra en tidligere kirkegårdsvandring ved Målselv Kirke. Vidkunn som i år fylte 74 år er vår orakel på 
alt som har med historie å gjøre. Han er en kjent foredragsholder, tidligere lærer og politiker for 
Venstre.Styret i Målselv Historielag_680x399.jpg
 
Målselv Kirke og prestegården Storbakken
Målselv kirke kan man lese mer om her: 
http://malselv.historielag.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4
6:malselv-sin-kirkehistorie&id=1:kategori&Itemid=107 
 
Tradisjonshage_680x424.jpg
Tradisjonshagen på Fossmotunet
Målselv Hagelag har ansvaret for denne hagen. De har jobbet med følgende i den forbindelse:
-  Har intervjuet målselvkvinna om ville planter og hageplanter
-  Konklusjon: De mest spennende og sjeldne artene finnes i Nord-Norge
Damene i nord har vært veldig flinke til å ta vare på «den grønne kulturarven»
Målselv Hagelags hageanlegg på Fossmotunet er et skoleeksempel (planter er samlet inn og 
finnes i hageanlegget, intervju er foretatt og herbarium er laget, dokumentasjon)
-  Prest i Målselv Jonas Landmark, 1878 – 195-?, bodde på Målselv prestegård.  Var særlig 
interessert i hage, fikk tilsendt frø og røtter fra Schybler? (som krevde rapport tilbake). 
Finnes kalsbok fra Målselv prestegård som viser «128 arter med mor». Eks. spiselig 
stjernemelde. JL var i Målselv 7 år, reiste videre til Lofoten
-  En annen prest i Troms hadde 100 ulike aurikler.
 
Elise Welahven.gif
Elise Margrethe Cammermeyer Welhaven
Prestedattera som hadde noen barneår på prestegården Storbakken i Målselv. 
Fra Wikipedia:
Elise Welhaven Gunnerson (født Elise Margrethe Cammermeyer Welhaven
[1]
den 17. 
desember 1850 i Tromsø, død 1937) var en norsk redaktør, mest kjent som forkjemper for 
kvinnesaken og kvinners stemmerett.
[2]
Hennes far var presten Johan Ernst Welhaven (født 1818), sønn av Johan Ernst Welhaven, 
hennes tante var forfatteren Elisabeth Welhaven. Faren var stasjonert i Stavanger 1861-70, der 
hun i 1871 mot sin vilje,
[3]
ble gift med Sven Rudolf Gundersen (1844–1904), hvis far var i 
haugianismen. Som prestefrue var hun bosatt i Minnesota 1874–1883,
[4]
Kristiania, Grimstad 
og Kragerø. I Minnesota antok de etternavnet Gunnerson, og deres elleve barn fikk 
etternavnet Welhaven Gunnerson.
Etter sin manns død i 1904 engasjerte Elise seg i kvinnesaken for fullt, ble redaktør i 
«Damenes Blad» og fortsatte sitt virke (fra 1901) som skribent i Urd (ukeblad) for kvinner. 
Utover å være med på etableringen av Norske Kvinners Nasjonalråd i 1904, gikk Elise inn i 
ledelsen av Landskvindestemmeretsforeningen som ble startet i 1898. Den ble nedlagt i 1914, 
etter at retten ble sikret i 1913. Et av hennes viktigste bidrag anses for å være undersøkelsen 
om hvorvidt norske kvinner støttet unionsoppløsningen i 1905, underskrevet av 244 765 
kvinner som jo ikke hadde stemmerett på den tiden. Listene ble overlevert Stortinget i august 
1905.
[5][6]
En biografi med hennes detaljerte dagboksnotater
[7]
utkom i 2009.
[8]
Hun drev også 
pikeskole og jobbet ved et apotek i byen.