Foreløpig skisse:
Planen vil være av 12 års varighet. Den skal likevel brukes og revideres flere ganger innenfor denne perioden.

Avgrensning: Materiell kulturarv. Immateriell kulturarv vil settes opp som et punkt om ytterlig utvidelse i videreutviklingen av planen.

INNDELING: Geografisk inndeling med temainndeling innenfor hvert geografiske område. Egen gruppe: samisk.

Vinkling på prioriteringer: Folkevandringa til Målselv?

  • Krigsminner
  • Samferdsel, elven og veier
  • Handverk, småindustri, vannkraft og bergverk
  • Bygninger (Sefrak-bygg)
  • Samisk

Åpne møter:
Her ønsker vi å opprette dialog med innbyggerne for det videre arbeidet ved å informere om planen og kulturminnevern. Vi ønsker også å få innspill om kulturminner vi ikke kjenner til, kopi av bilder og gamle dokumenter.

Øverbygd: Jobber med å få til et samarbeid med Sanitetsforeninga der.

Mellombygd: Møteplassen i Mellombygd 29. mars kl 16.00

Bardufoss området: LHL på Andselv 21. mars kl 11.30. Og: Historielaget på kveldstid i Istindportalen.

Takelvdal, Olsborg, Målsnes, Karlstad: Kommunehuset 23. mars kl 18.00

Åpen dag på Bibliotekene i kommunen, så folk kan komme innom å registrere kulturminner og fortelle. Ta gjerne med bilder av ste der og folk, som vi kan scanne. Bildet ditt får du med når du går.

Øverbygd bibliotek 22. mars kl 11.00-16.00

Høgtun bibliotek og Biblioteket på Istindportalen kommer.

Midt-Troms Museum og Historielaget deltar på de fleste møtene. I tillegg inviterer vi med velforeninger og ulike lokalhistorikere.
                                                     

Planen planlegges vedtatt i Kommunestyremøtet 1. november