Foto: Nye-Troms

Vi ønsker forslag til hvem som skal motta:

  • Kulturprisen 2018
  • Ildsjelprisen 2018
  • Ungdommens inspirasjonspris 2018
  • Ungdommens kulturpris 2018

Forslag skal være begrunnet og sendes enten per e-post til postmottak@malselv.kommune.no eller per post til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 MOEN. Vedtekter for prisene er finner du under aktuelle dokumenter til høyre.

KULTURPRISEN:

Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen, og tjene som inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner som omfattes av det utvidede kulturbegrep.

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist framifrå god skapende virksomhet. Til enkeltpersoner kan prisen vanligvis bare deles ut en gang.

Kulturprisen kan ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som vesentlig finansierer sitt arbeid ved offentlig tjeneste, eller til enkeltpersoner i deres egenskap av offentlig ansatt.

ILDSJELPRISEN:

Målselv kommunes ildsjelpris skal tjene følgende formål:

-Den skal være en inspirasjon, en takk og en anerkjennelse for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør en fremragende jobb i det frivillige lags- og foreningsarbeidet.

Kulturpriskomitèen bestemmer hvem som får prisene.